Elementen

Algemene informatie (blad)meststoffen

Een gewas precies geven wat nodig is, dat is het streven. Welke elementen ga je toedienen? Om de behoefte van het gewas bij te sturen, moet je weten hoe het staat met het bodemleven en de plantengroei. Grond- en bladmonsters vormen hierbij een goede basis. Uiteindelijk draait het erom dat je precies geeft wat nodig is.

Hoofd- en sporenelementen

Hoofdelementen zijn de voedingselementen die de plant het meest nodig. Het zijn stikstof (N), fosfor (P), Kalium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg) en Zwavel (S). Spoorelementen zijn ook belangrijk maar de plant heeft ze in kleinere hoeveelheden nodig. Spoorelementen zijn Borium (B), Koper (Cu), IJzer (Fe), Mangaan (Mn), Molybdeen (Mo), en Zink (Zn). Stoffen als Silicium (Kiezelzuur) Jodium, Kobalt en Selenium zijn in de meststoffenregelgeving niet benoemd als spoorelement maar onderzoek wijst uit dat ze wel degelijk een positief effect kunnen hebben op de afweer en gezondheid van planten.

Gewasbehoefte

Verschillende gewassen hebben verschillende behoeftes aan spoorelementen. Onderstaande tabel geeft voor een aantal gewassen globaal weer aan welke spoorelementen het gewas behoefte heeft.

Tabel spoorelementen

Bij verschillende gewassen

Inhoudsopgave

Wet van het minimum

Als een plant elementen tekort komt, en dat is niet altijd zichtbaar, dan zal de opbrengst en/of de kwaliteit van het gewas hier onder lijden. Even Justus von Biebig formuleerde de “wet van het minimum”. Hij stelde vast, dat de groei en opbrengst worden beperkt door het voedingselement dat onvoldoende aanwezig is, gemeten aan de eisen van de plant. Zie het als een regenton, gevuld met elementen. Als er van 1 element te weinig aanwezig is, kan je van andere nutriënten nog zoveel geven, dat ene element is bepalend voor de opbrengst en kwaliteit van het gewas. 

Beschikbaarheid van elementen

Voedingselementen moeten niet alleen aanwezig zijn, ze moeten ook beschikbaar zijn voor de plant. De plant moet ze kunnen opnemen. Zaken als pH, hoeveelheid organische stof in de grond en de verhouding tussen elementen spelen hierbij een rol. Een hogere pH-waarde in de bodem zorgt voor een slechtere beschikbaarheid van bijv. Mangaan.

Daarentegen leidt een lagere pH-waarde tot een mindere opname van bijv. Magnesium. Het optimum is een pH van 6,5 maar op zandgrond is een pH van 5,5 – 6 ook goed en op rivierklei ligt dat rond de pH 6,5 – 7,5. 

Een hoog humsgehalte in de bodem fixeert elementen zoals Mangaan, Koper en Zink.

Invloed van de pH van de grond op de opname van elementen

Hoe dunner de balk, hoe moeilijker de opname. 

AgroCentrum ph waarde

CIRKEL VAN BEÏNVLOEDING

Zelfs wanneer alle voedingsstoffen beschikbaar zijn, kunnen er nog steeds gebreksverschijnselen ontstaan. Niet alleen de juiste hoeveelheid is van belang, ook de juiste balans tussen tussen de verschillende voedingsstoffen is belangrijk. Overdosering van een element kan op korte en zelfs lange termijn problemen geven met de opname van andere elementen. Het bekendste voorbeeld is de interactie tussen Kalium en Magnesium. Een zeer goede of overmatige toevoer van Kalium veroorzaakt een lagere opname van Magnesium en dat zie je aan het gewas. 

Tot slot heeft ook het weer (temperatuur, vochtigheid, droogte etc.) invloed op de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem. Deze factoren zijn slecht tot niet te beïnvloeden.

Symptomen van gebreksverschijnselen

Een ernstig tekort aan voedingselementen kan zichtbaar zijn aan
het gewas. Met enige kennis van de elementen kun je aan de
hand van de symptomen zien welk element te weinig aanwezig
is in de plant. Een stikstof tekort bijvoorbeeld, is vooral zichtbaar
op het oude blad. Terwijl een tekort aan calcium of borium als
eerste zichtbaar wordt aan het nieuwe blad.

Hoofdelementen

Stikstof is belangrijk voor alle groeiprocessen in de plant. Het is een essentieel element voor vegetatieve groei (celdeling en celstrekking) en is heel belangrijk voor de vorming van bladgroen (chlorofyl). Stikstof speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling. De plant gebruikt stikstof voor de aanmaak van aminozuren. Die aminozuren zijn de bouwstenen van eiwitten, die op hun beurt weer belangrijk zijn voor het maken van enzymen, afweerstoffen en celstructuren. Tot slot is stikstof nodig  voor de aanmaak van hormonen.

Een tekort aan stikstof komt vaak voor bij een te lage of te hoge pH en op lichte gronden en bij een laag humusgehalte. Ook droogte en uitspoeling door hevige regenval kunnen een stikstoftekort veroorzaken.

Spoorelementen

Borium is belangrijk voor bloemkwaliteit en daarmee voor de vruchtkwaliteit. Als de borium niet op orde is, heeft dat tijdens de bloei invloed op de ontwikkeling van de pollenbuis en de kieming van de pollen en is de kans op misvormde vruchten groot. Borium beschermt bloemen enigszins tegen vorst. Verder is borium ook van belang voor stevige celwanden en voor het transport van suikers en andere elementen.

Een tekort aan borium komt vaak voor bij hoge pH en op lichte zandgronden. Vooral bij extreme weersomstandigheden (heel droog of koud en nat) wordt een boriumgebrek zichtbaar.

Contact

Dealers

Samen sterk

De adviseurs van onze dealers beschikken over veel waardevolle praktijkkennis. Voeg daar de noviteiten van AgroCentrum aan toe en samen zorgen we ervoor dat telers de adviezen krijgen die zorgen voor een gezond, vitaal en weerbaar gewas. Samen zorgen we voor topopbrengsten!

Ondersteuning in marketingactiviteiten

Stel je gaat als bedrijf deelnemen aan een beurs, open dag of demoveld. Of je gaat een mailing versturen aan jouw afnemers. Wat ga je uitdragen? AgroCentrum is altijd bereid om te ondersteunen in promotie of (online) marketing activiteiten. Informatie delen over AgroCentrum producten met jullie “handtekening” er onder, in je eigen huisstijl. Dat is hoe wij graag samenwerken.

Demovelden

Vaak levert de (demo)proef een schat aan informatie op. Laten we samenwerken! Wij tonen jullie graag onze demovelden en we worden graag uitgenodigd om ook in jullie demovelden het effect van de AgroCentrum producten te komen bekijken. Neem contact op met Harm-Jan of Yet Reitsma 

Vraagbaak aan de bron

Onze producten worden geproduceerd door echte specialisten en onderbouwd met professionele adviezen. Wij onderhouden goede contacten met hen. Zo ondersteunen zij ons met specifieke informatie zoals Kijk bijvoorbeeld maar eens op tankmix.com  

Zaadbedrijven

Verbinding

Het is ontzettend fijn dat steeds meer zaadbedrijven ons weten te vinden. Met sommigen hebben wij al jaren een goede relatie. Andere weten ons te vinden voor een “spoedklus”. Is er behoefte om grote of kleinere partijen zaad te laten schonen, omzakken of te ontsmetten? Met onze professionele ontsmettingsmachine en met gekwalificeerd personeel, ontzorgen wij jou door diverse zaadbewerkingen in opdracht goed uit te voeren.

Nutriënten en biostimulanten op het zaad

Wat mag er in Nederland en België nog worden toegepast op het zaad? AgroCentrum is in samenwerking met zaadbedrijven altijd op zoek naar de nieuwste oplossingen.  Zo zijn we continu bezig met zoeken naar alternatieven voor gangbare zaadbehandelingsmiddelen en toekomstbestendige oplossingen.

Collecteren & Inkoop granen

AgroCentrum is bevoegd om vermeerderingsgraan te collecteren, schonen en te behandelen. Het graan wordt ontvangen op de Prins Reinierstraat 7-10 in Steenbergen. Daar bevindt zich ook de geijkte weegbrug. Het graan wordt direct geanalyseerd op vocht en hectolitergewicht.

Agrariërs

Elk jaar doe je je uiterste best om jouw gewas zo goed mogelijk te verzorgen. Dat leidt tot een gezonde oogst en een goede opbrengst. Geen jaar is hetzelfde, geen perceel is hetzelfde. Wij zijn er voor jou!

Het is een mooi beroep

Wij kennen het reilen en zeilen van jouw mooie beroep. De omstandigheden zijn niet altijd optimaal. Wij zijn er om je te helpen met al jouw vragen over voeding, doseringen en het behalen van een maximale oogstresultaat.

En dan moet je schakelen

Je kijkt naar je teelt. Soms is het zichtbaar maar veel vaker niet. Krijgt je gewas wel echt de beste voeding, in de juiste dosering, op het juiste moment? En dus zijn er geregeld vragen:

  • Welke voedingselementen zijn nu nodig?
  • Welke dosering zal ik aanhouden?
  • Hoe weet ik wat een bespuiting mij oplevert?
Wat kan je doen?

Op de website vind je veel informatie over bij (Blad)meststoffen en toevoegmiddelen  Bemestingsadvies per gewas of Mengbaarheid.

Heb je het gewenste antwoord nog niet gevonden? Schroom dan niet en stel je vraag via het contactformulier of per telefoon.