Privacy verklaring

Privacy Verklaring 

Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming: 

Vlamings Agro Groep BV, Prins Reinierstraat 7, 4651 RZ STEENBERGEN, NEDERLAND 

Handelend via de werkmaatschappijen: 

– Handelsonderneming Vlamings BV. Tel: 0167-566350, Mail: info@vlamings.nl, KvK: 20037028 

– AgroCentrum BV. Tel: 0167-563150, Mail: info@agrocentrum.nl, KvK: 20065169 

Kiemkracht BV. Tel: 013-5144410, Mail: info@kiemkracht.nl, KvK: 80819907 

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzingen met betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en vereisten daarmee gepaard gaan voor u. 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens in de mate die noodzakelijk is voor onze activiteiten en om gepersonaliseerde producten te kunnen leveren. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: 

– Identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geslacht) 

– Contactinformatie (adres, telefoonnummer, email-adres, fax) 

– Arbeidsgerelateerde informatie (bent u klant, leverancier of werkzaam voor een relatie) 

– Bedrijfsidentificatie gegevens (BTW-nummer, nummer handelsregister, bancaire en financiële gegevens) 

 1. – Gegevens met betrekking tot gebruik van geleverde producten en diensten: o Benodigde gegevens van licentie- of vergunning om producten te mogen leveren. 
 2. o In welke teeltsector bent u actief (akkerbouw, fruit, hovenier etc). 
 3. o Wenst u teelttechnische informatie te ontvangen. 
 4.  
 5. – Gegevens vanuit uw interacties met ons: via bezoeken, telefoon, email, website. 
 6. – Gegevens die verstrekt worden door officiële instanties. 
 7. – Beeldmateriaal genomen tijdens aan ons bedrijf gerelateerde gebeurtenissen (bv open dagen) 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw etniciteit, politieke voorkeur of religieuze overwegingen. 

2. Waarom en op welke basis gebruiken wij persoonsgegevens? 
 1. A. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om officiële vragen van overheids- of gerechtelijke instanties te beantwoorden. Daarnaast zijn wij in sommige gevallen verplicht u van informatie te voorzien met betrekking tot gebruik van bepaalde producten in ons assortiment. 

 1. B. In verband met onze contractuele relatie met u of de onderneming waar u werkt 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contracten af te sluiten en uit te voeren, onder andere: 

– Offertes uit te brengen, facturen te sturen e.d. 

– U te informeren over onze producten en diensten. 

– U toegang te kunnen verlenen voor gebruik van onze diensten (bv website en webshop) 

– Om te evalueren of wij u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden. 

 1. C. Om onze rechtmatige belangen te behartigen 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten in te zetten en verder te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze wettelijke rechten te verdedigen zoals: 

– Fraudebestrijding 

– IT-beheer 

– Marketing van onze producten en diensten 

 1. D. Om u van teelttechnische en/of commerciële informatie te voorzien. 

In deze gevallen verwerken wij uw gegevens op basis van toestemming. 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens 

Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden. 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met o.a. onze accountant, verzekeraars, juristen, KAM-coördinator en andere externe bedrijven ten behoeve van onze bedrijfsvoering. 

Wij kunnen uw idenditifcatie- en contactgegevens delen met ons marketing bureau t.b.v. het versturen van informatie en/of reclamedoeleinden voor ons bedrijf. 

Uw persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze ICT en software leveranciers. 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties indien wij daartoe worden verzocht. 

Beeldmateriaal kunnen wij delen via social-media, presentaties van ons bedrijf en/of andere openbare nieuwsberichten. 

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd 

Alle persoonsgegevens worden bewaard op eigen servers in een extern datacentrum in Nederland waarvan de toegang is beveiligd. Toegang tot de software is alleen mogelijk via een inlog en wachtwoord dat regelmatig gewijzigd dient te worden. 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 

Vlamings bewaart persoonsgegevens tenminste zolang wettelijke regelgeving vereist en zolang onze aansprakelijkheid vergt. 

6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen 

Iedere natuurlijke persoon heeft recht op inzage en correctie van zijn of haar gegevens die wij bewerken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de directie. Klachten omtrent onze bewerking van klant- en persoonsgegevens kunnen eveneens aan de directie worden voorgelegd. 

Daarnaast kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze teelttechnische en/of commerciële doeleinden. 

Contact

Dealers

Samen sterk

De adviseurs van onze dealers beschikken over veel waardevolle praktijkkennis. Voeg daar de noviteiten van AgroCentrum aan toe en samen zorgen we ervoor dat telers de adviezen krijgen die zorgen voor een gezond, vitaal en weerbaar gewas. Samen zorgen we voor topopbrengsten!

Ondersteuning in marketingactiviteiten

Stel je gaat als bedrijf deelnemen aan een beurs, open dag of demoveld. Of je gaat een mailing versturen aan jouw afnemers. Wat ga je uitdragen? AgroCentrum is altijd bereid om te ondersteunen in promotie of (online) marketing activiteiten. Informatie delen over AgroCentrum producten met jullie “handtekening” er onder, in je eigen huisstijl. Dat is hoe wij graag samenwerken.

Demovelden

Vaak levert de (demo)proef een schat aan informatie op. Laten we samenwerken! Wij tonen jullie graag onze demovelden en we worden graag uitgenodigd om ook in jullie demovelden het effect van de AgroCentrum producten te komen bekijken. Neem contact op met Harm-Jan of Yet Reitsma 

Vraagbaak aan de bron

Onze producten worden geproduceerd door echte specialisten en onderbouwd met professionele adviezen. Wij onderhouden goede contacten met hen. Zo ondersteunen zij ons met specifieke informatie zoals Kijk bijvoorbeeld maar eens op tankmix.com  

Zaadbedrijven

Verbinding

Het is ontzettend fijn dat steeds meer zaadbedrijven ons weten te vinden. Met sommigen hebben wij al jaren een goede relatie. Andere weten ons te vinden voor een “spoedklus”. Is er behoefte om grote of kleinere partijen zaad te laten schonen, omzakken of te ontsmetten? Met onze professionele ontsmettingsmachine en met gekwalificeerd personeel, ontzorgen wij jou door diverse zaadbewerkingen in opdracht goed uit te voeren.

Nutriënten en biostimulanten op het zaad

Wat mag er in Nederland en België nog worden toegepast op het zaad? AgroCentrum is in samenwerking met zaadbedrijven altijd op zoek naar de nieuwste oplossingen.  Zo zijn we continu bezig met zoeken naar alternatieven voor gangbare zaadbehandelingsmiddelen en toekomstbestendige oplossingen.

Collecteren & Inkoop granen

AgroCentrum is bevoegd om vermeerderingsgraan te collecteren, schonen en te behandelen. Het graan wordt ontvangen op de Prins Reinierstraat 7-10 in Steenbergen. Daar bevindt zich ook de geijkte weegbrug. Het graan wordt direct geanalyseerd op vocht en hectolitergewicht.

Agrariërs

Elk jaar doe je je uiterste best om jouw gewas zo goed mogelijk te verzorgen. Dat leidt tot een gezonde oogst en een goede opbrengst. Geen jaar is hetzelfde, geen perceel is hetzelfde. Wij zijn er voor jou!

Het is een mooi beroep

Wij kennen het reilen en zeilen van jouw mooie beroep. De omstandigheden zijn niet altijd optimaal. Wij zijn er om je te helpen met al jouw vragen over voeding, doseringen en het behalen van een maximale oogstresultaat.

En dan moet je schakelen

Je kijkt naar je teelt. Soms is het zichtbaar maar veel vaker niet. Krijgt je gewas wel echt de beste voeding, in de juiste dosering, op het juiste moment? En dus zijn er geregeld vragen:

 • Welke voedingselementen zijn nu nodig?
 • Welke dosering zal ik aanhouden?
 • Hoe weet ik wat een bespuiting mij oplevert?
Wat kan je doen?

Op de website vind je veel informatie over bij (Blad)meststoffen en toevoegmiddelen  Bemestingsadvies per gewas of Mengbaarheid.

Heb je het gewenste antwoord nog niet gevonden? Schroom dan niet en stel je vraag via het contactformulier of per telefoon.